Video TAO YIN / QUI GONG

Zhan Zhuan Gong – posture statiche

Yun Chun Chao – esercizi da terra – posture statiche

Pa Tuan Chin

Zhineng Qi Gong